Văn bản Phòng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 141/PGDĐT-THCS 09/9/2016

Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017

Tải về
2 137/PGDĐT-MN 06/9/2016

Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017

Tải về
3 135/PGDĐT-TH 06/9/2016

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2016-2017

Tải về