VĂN BẢN - CÔNG VĂN

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 141/PGDĐT-THCS 09-9-2016 Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017 Tải về
2 135/PGDĐT-TH 06-9-2016 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2016-2017 Tải về
3 137/PGDĐT-MN 06-9-2016 Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017 Tải về
4 Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 26-8-2016 Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ năm học 2016-2017 Tải về
5 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
6 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về