Trường Mầm non Đại Hòa với công tác phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ

Lượt xem:


Thực hiện theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non. Ngay từ đầu năm học Trường MN Đại Hòa đã có kế hoạch tu sửa, bổ sung trang thiết bị trong và ngoài lớp học đảm bảo an toàn cho trẻ. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức tập huấn cho tất cả CBVC về cách sơ cấp cứu ban đầu. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức chuyên đề “Phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ” lồng ghép vào các hoạt động giáo dục trong ngày để hình thành cho trẻ những kiến thức, kỹ năng cơ bản tự bảo vệ mình. Vào ngày 5/4/2021 nhà trường đã tổ chức 2 hoạt động để giáo dục trẻ: hoạt động chuyên biệt và hoạt động lồng ghép vào tiết dạy LQVH. Chuyên đề đã mang lại những kiến thức vô cùng hữu ích cho trẻ nhằm ngăn ngừa, hạn chế tối đa những tai nạn thường gặp đối với trẻ.