Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” thông qua 8 điểm hành động, Cụm chuyên môn số 1, tại Trường MN Đại Hồng

Lượt xem:


       Nhằm nâng cao chất lượng Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” đồng thời tạo cơ hội để cán bộ quản lý, giáo viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Sáng ngày 28 tháng 01 năm 2021 Cụm chuyên môn số 1(Vùng A) tổ chức chuyên đề: Nâng cao chất lượng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” thông qua 8 điểm hành động tại Trường MN Đại Hồng. Đến dự buổi chuyên đề, cụm chuyên môn số 1 hân hạnh được đón tiếp Cô giáo Huỳnh Thị Phượng: chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đại Lộc phụ trách cấp học Mầm non; Cô giáo Nguyễn Thị Tài: Cụm trưởng cụm chuyên môn số 1, cùng với các cô trong ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán của các Trường Mầm non, Mẫu giáo cụm vùng A.
        Với hoạt động khám phá khoa học và kể chuyện sáng tạo thông qua hoạt động Làm quen văn học, các cô giáo đã thảo luận, góp ý xây dựng để làm sáng tỏ nội dung giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thông qua 8 điểm hành động. Cũng tại chuyên đề này, cô giáo Huỳnh Thị Phượng: chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đại Lộc đã phát biểu chỉ đạo sâu sát về phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thông qua 8 điểm hành động, cách dạy trẻ kể chuyện sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Một số hình ảnh hoạt động:

Tin từ trường MN Đại Hồng