CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Lượt xem:

        Sáng ngày 06/10/2021, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Đại Lộc đã tổ chức buổi làm việc để công bố Quyết định bổ nhiệm về công tác cán bộ.         Theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND huyện Đại Lộc về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; cụ thể quyết định...