TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI NGHĨA TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE CHO TRẺ LẦN 2 – NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI NGHĨA TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE CHO TRẺ LẦN 2 – NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các trường mầm non. Việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ đã được nhà trường duy trì thành nề nếp, thực hiện thường xuyên theo kế hoạch nhiệm vụ năm học. Ngày 09/3/2021 và ngày 10/3/2021 trường MG Đại Nghĩa đã phối hợp với TTYT và trạm y tế xã...
TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI HÒA TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ: “PHÒNG CHỐNG RÁC THẢI NHỰA TRONG TRƯỜNG MẦM NON”

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI HÒA TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ: “PHÒNG CHỐNG RÁC THẢI NHỰA TRONG TRƯỜNG MẦM NON”

Lượt xem:

Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ Tướng chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” Chỉ thị 10-CT/HU,ngày 10/3/2021 của Huyện Ủy Đại Lộc về lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Nhận thức được vấn đề ô nhiễm môi trường là một trong những vấn...
TRƯỜNG MẦM NON  ĐẠI ĐỒNG TỔ CHỨC RA QUÂN “TẾT TRỒNG CÂY” XUÂN TÂN SỬU 2021

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI ĐỒNG TỔ CHỨC RA QUÂN “TẾT TRỒNG CÂY” XUÂN TÂN SỬU 2021

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 24/PGDĐT-VP ngày 19/02/2021 của Phòng GDĐT Đại Lộc về việc tổ chức ra quân trồng cây đầu năm nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021. Vào sáng ngày 22/02/2021Trường MN Đại Đồng tổ chức ra quân “Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021”. Buổi ra quân được đội ngũ CBQLGVNV cùng phụ huynh nhiệt tình tham gia hưởng ứng, ủng hộ cây trồng như...
TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI TÂN RA QUÂN THỰC HIỆN “TẾT TRỒNG CÂY” XUÂN TÂN SỬU NĂM 2021

TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI TÂN RA QUÂN THỰC HIỆN “TẾT TRỒNG CÂY” XUÂN TÂN SỬU NĂM 2021

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 24/PGĐT-VP, ngày 19/02/2021 của Phòng GDĐT về việc tổ chức ra quân trồng cây đầu năm nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021. Sáng ngày 22 tháng 02 năm 2021 tập thể CBGV-NV trường MG Đại Tân hưởng ứng theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên tiến hành ra quân tết trồng cây. Địa điểm: Tại Cụm chính thôn Xuân Tây;  số lượng 15...
TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI THI “NÉT ĐẸP VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC”

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI THI “NÉT ĐẸP VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC”

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 71 ngày 12/8/2019 của UBND huyện; Kế hoạch số 31 ngày 26/8/2019 của PGDĐT Đại Lộc; Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 30/9/2019 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; gắn với xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Công văn số 154/PGDĐT...