CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Lượt xem:


        Sáng ngày 06/10/2021, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Đại Lộc đã tổ chức buổi làm việc để công bố Quyết định bổ nhiệm về công tác cán bộ.

        Theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND huyện Đại Lộc về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; cụ thể quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc giữ chức vụ Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc, thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 04/10/2021.

         Về tham dự buổi làm việc có ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc; ông Phạm Lương, Trưởng phòng Nội vụ huyện Đại Lộc, cùng toàn thể cán bộ công chức cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc.

        Tại buổi làm việc, Quyết định bổ nhiệm đã chính thức công bố và trao cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân, ông Lê Văn Quang thay mặt UBND huyện Đại Lộc đã tặng hoa chúc mừng và có ý kiến phát biểu chỉ đạo, động viên tinh thần công tác tốt cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan.

        Trong cương vị mới, bà Nguyễn Thị Thanh Vân đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo UBND huyện và cam kết phấn đấu cùng toàn thể cán bộ công chức cơ quan quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                        Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc