Công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại Trường Mẫu giáo Đại Lãnh

Lượt xem:


Chất lượng chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng trẻ là một trong nhiều mặt tiêu biểu của Trường Mẫu giáo Đại Lãnh. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ là một hoạt động luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm. Việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ đã được nhà trường duy trì thành nề nếp, thực hiện thường xuyên theo kế hoạch. Ngày 03/6/2020 nhà trường đã phối hợp với Phòng khám Vùng A tổ chức khám sức khỏe lần 2, kết hợp xổ giun và nhỏ Vitamin A cho 100% trẻ trong nhà trường.

Kết quả kiểm tra sức khoẻ của các cháu đã được các bác sĩ, cán bộ y tế nhà trường cùng giáo viên phụ trách lớp ghi chép cụ thể trong sổ theo dõi sức khỏe; chấm biểu đồ phân loại sức khỏe trẻ và thông báo đến phụ huynh. Đặc biệt một số trẻ mắc bệnh đã được thông báo kịp thời đến từng phụ huynh để có biện pháp điều trị tốt nhất.

Khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức cho phụ huynh về ý thức phòng chống một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi mầm non và cũng qua hoạt động này đã đem lại sự phấn khởi, tin tưởng trong các bậc phụ huynh về một môi trường giáo dục an toàn và thân thiện. Sau một ngày làm việc nhiệt tình và trách nhiệm cao, có 100%  trẻ đã được khám sức khoẻ.