Cụm chuyên môn vùng C tổ chức chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Lượt xem:


Được sự thống nhất của lãnh đạo Phòng GDĐT Đại Lộc, đồng thời thực hiện theo kế hoạch hoạt động chuyên môn cụm vùng C năm học 2020-2021. Ngày 25/01/2021 Cụm chuyên môn vùng C đã tổ chức thành công chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm với các hoạt động: TDGH, LQVT, LQVH. Các hoạt động được diễn ra tại trường Mầm non Ái Nghĩa và trường Mầm non Đại An. Về tham dự chuyên đề có cô giáo Phan Thị Liên – Phó trưởng Phòng GDĐT huyện Đại Lộc; Cô giáo Nguyễn Thị Liên- Cụm trưởng Cụm chuyên môn vùng C, cùng các cô giáo là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán của 6 trường công lập và 3 trường tư thục trong cụm vùng C. Tại buổi chuyên đề các cô giáo đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của cô giáo Phan Thị Liên – Phó trưởng Phòng GDĐT về việc tiếp tục thực hiện hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm một cách hiệu quả, tạo cơ hội cho trẻ được tham gia học tập, trải nghiệm một cách tích cực, phát huy khả năng sáng tạo của từng trẻ. Qua chuyên đề các cô giáo đã mạnh dạn trao đổi, thảo luận ý kiến và đi đến thống nhất việc xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm./.