HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC – ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN ĐẠI CƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:


Thực hiện công văn số 214, ngày 17/9/2021 của phòng giáo dục và đào tạo Đại Lộc về việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, người lao động năm học 2021-2022. Công văn số 135, ngày 9/9/2021 của LĐLĐ Huyện Đại lộc, về việc công đoàn tham gia thực hiện dân chủ cơ sở năm học 2021-2022.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, ngày 23/9/2021 Trường Mầm non Đại Cường phối hợp cùng Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức – đoàn viên công đoàn năm học 2021-2022. Nhằm đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường năm học 2020-2021, điểm lại những thành công và tìm ra nguyên nhân hạn chế để xây dựng giải pháp, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2021-2022 phù hợp với sự chỉ đạo của ngành và yêu cầu cụ thể của nhà trường.

Quy định rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy hết khả năng và trách nhiệm của mình, xây dựng các hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả, xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022, đồng thời ký cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và nhà trường, phát động phong trào thi đua và giải đáp những thắc mắc của cán bộ viên chức trong nhà trường, giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.