HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG MN LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM GIAI ĐOẠN 2016-2020

Lượt xem:


   Thực hiện Công văn số 1876/SGDĐT-GDMN ngày 31/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam về việc Hướng dẫn tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; Kế hoạch số 51/KH-PGDĐT ngày 22/11/2019 của Phòng GDĐT về việc Tổng kết 5 năm thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020. Nhằm tổng kết đánh giá những kết quả sau 05 năm thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020, xác định những ưu điểm, hạn chế và định hướng kế hoạch giải pháp trong thời gian tới.

          Ngày 26/6/2020 Phòng GDĐT huyện Đại Lộc tổ chức Hội Nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Tham dự Hội nghị có Đ/c Lương Đức Hiền – Q.Trưởng Phòng GDĐT; các Đ/c chuyên viên Phòng GDĐT cùng 85 cô giáo là CBQL và giáo viên cốt cán các trường MN, MG trên toàn huyện. Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu tham luận đại diện 3 cụm chuyên môn vùng A, B, C đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện và những giải pháp thực hiện trong thời gian đến.

       Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đ/c Lương Đức Hiền-Q.Trưởng phòng GDĐT đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện Chuyên đề và các giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Trong Hội Nghị đã khen thưởng cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.

          Một số hình ảnh của Hội Nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Chuyên đề:

 Tin từ bộ phận MN Phòng GDĐT