Liên hệ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: (+84) 0510.240115

Fax:  0510.3811764

Email:  pgd@dailoc.edu.vn