Phòng Giáo Dục Đào Tạo Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

  • Điện thoại: 0235.240115 - Fax :0235.3811764
  • Email: pgd@dailoc.edu.vn
  • Trụ sở: Khu 1, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam.