Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
47/UBND-NV 08/01/2018 Công văn, Về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị
2092/SGDĐT-VP 29/12/2017 Công văn, Về việc thống nhất biểu mẫu cam kết thực hiện dạy thêm đúng quy định
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017