Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam kiểm tra trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và KĐCLGD cấp độ 3 tại Trường MN Đại Thắng

Lượt xem:


Ngày 22 tháng 12 năm 2020 Trường Mầm non Đại Thắng vinh dự đón Đoàn kiểm tra đánh giá ngoài của Sở Giáo dục tỉnh Quảng Nam về kiểm tra trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và KĐCLGD cấp độ 3.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, xem xét hồ sơ công tác tự đánh giá của nhà trường và đi thăm thực tế theo 5 tiêu chuẩn đánh giá theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT, đoàn Đánh giá ngoài của SGDĐT Tỉnh Quảng Nam đã đánh giá cao chất lượng giáo dục và sự chuẩn bị của nhà trường, thật sự tạo phấn khởi và khích lệ cho đội ngũ CBGVNV nhà trường sau những nổ lực phấn đấu trong suốt thời gian qua.