Tổ chức chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tại Trường Mầm non Đại Hồng

Lượt xem:


Nhằm bồi dưỡng cho CBQL-GV trong cụm về tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong chương trình giáo dục mầm non, thảo luận về chuyên môn, việc thiết kế môi trường, xây dựng kế hoạch giáo dục, đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; hôm nay, ngày 28 tháng 01 năm 2021 Cụm chuyên môn số 1 cấp học Mầm non tổ chức chuyên đề: Nâng cao chất lượng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” thông qua 8 điểm hành động tại Trường Mầm non Đại Hồng.

Đến dự buổi chuyên đề có Cô giáo Huỳnh Thị Phượng: chuyên viên Phòng giáo dục Đào tạo Huyện Đại Lộc, phụ trách cấp học MN; Cô giáo Nguyễn Thị Tài: Cụm trưởng cụm chuyên môn số 1, cùng với các cô giáo trong ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán của các Trường Mầm non, Mẫu giáo cụm vùng A.

Với hoạt động khám phá khoa học và kể chuyện sáng tạo thông qua hoạt động LQVH, các cô giáo đã thảo luận, góp ý xây dựng để làm sáng tỏ nội dung giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thông qua 8 điểm hành động. Cũng tại chuyên đề này, cô giáo Huỳnh Thị Phượng: chuyên viên Phòng giáo dục Đào tạo Huyện Đại Lộc đã phát biểu chỉ đạo sâu sát về phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thông qua 8 điểm hành động, cách dạy trẻ kể chuyện sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Thông qua chuyên đề đã giúp cho giáo viên có thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều phương pháp hay trong quá trình xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động cũng như trong việc chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non.