TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:


        Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-PGDĐT ngày 11/3/2022 của Phòng GDĐT huyện Đại Lộc về việc tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học huyện Đại Lộc năm học 2021-2022; sau 4 ngày diễn ra Hội thi từ ngày 12-15/4/2022, ngày 20/4/2022 Phòng GDĐT huyện Đại Lộc tổ chức tổng kết hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học năm học 2021-2022. Tham dự tổng kết có bà Nguyễn Thị Thanh Vân, HUV, Trưởng Phòng GDĐT huyện, Trưởng Ban tổ chức hội thi; các đồng chí là Chuyên viên Phòng GDĐT huyện; thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo cùng 23 giáo viên tham gia dự thi tại Hội thi lần này.

        Tại buổi tổng kết, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 23 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện và trao 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học huyện Đại Lộc năm học 2021-2022.

        Một số hình ảnh tại buổi tổng kết:

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, HUV, Trưởng Phòng GDĐT, Trưởng Ban tổ chức trao giấy công nhận cho giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2021-2022 cấp tiểu học huyện Đại Lộc.

Ông Nguyễn Hữu Dung, Chuyên viên Phòng GDĐT, Phó Ban tổ chức trao giấy công nhận cho giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi  năm học 2021-2022 cấp tiểu học huyện Đại Lộc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, HUV, Trưởng Phòng GDĐT, Trưởng Ban tổ chức trao giấy khen đạt giải Ba

cho các cá nhân

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, HUV, Trưởng Phòng GDĐT, Trưởng Ban tổ chức và ông Nguyễn Hữu Dung, Chuyên viên Phòng GDĐT, Phó Ban tổ chức trao giấy khen đạt giải Nhất và Nhì cho các cá nhân.

Nguyễn Thị Thương, Chuyên viên Phòng GDĐT.