TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI CƯỜNG TỔ CHỨC HỘI THI “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỒ CHƠI CHO TRẺ” NĂM HỌC 2021 -2022

Lượt xem:


Tiếp tục triển khai và thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, tạo mọi điều kiện cho trẻ được tăng cường tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu môi trường giáo dục bên trong và bên ngoài lớp nhằm phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ cho trẻ mầm non.

Trường Mầm non Đại Cường đã tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường và đồ chơi cho trẻ”. Nội dung trọng tâm của cuộc thi là xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Thực hiện việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường trong việc tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Hội thi nhận được sự tham gia tích cực của các  tổ chuyên môn trong trường đem lại kết quả đạt tương đối cao.