TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI ĐỒNG TỔ CHỨC RA QUÂN “TẾT TRỒNG CÂY” XUÂN TÂN SỬU 2021

Lượt xem:


Thực hiện Công văn số 24/PGDĐT-VP ngày 19/02/2021 của Phòng GDĐT Đại Lộc về việc tổ chức ra quân trồng cây đầu năm nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021. Vào sáng ngày 22/02/2021Trường MN Đại Đồng tổ chức ra quân “Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021”.

Buổi ra quân được đội ngũ CBQLGVNV cùng phụ huynh nhiệt tình tham gia hưởng ứng, ủng hộ cây trồng như cây trồng lâu năm, cây ăn quả … và tham gia trồng cấy tại khu đất cụm Hà Thanh;

Tại các điểm trường còn lại, cô và trẻ trong nhà trường trồng cây xanh tạo môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp – Thân thiện”

Sau đây là một số hình ảnh của buổi ra quân “Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021”