Trường Mầm non Đại Hòa thực hiện chuyên đề cấp Tỉnh

Lượt xem:


Nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục Mầm non theo quan điểm giáo dục  lấy trẻ làm trung tâm; chú trọng việc đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động, giúp trẻ tham gia hứng thú, tích cực, đồng thời tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi. Được sự phân công của Phòng GDĐT Huyện Đại Lộc, Trường Mầm non Đại Hòa đã thực hiện chuyên đề cấp Tỉnh, cụm Chuyên môn số 2 với chuyên đề “Giúp trẻ phát triển kỹ năng thông qua hoạt động trải nghiệm”     Hoạt động KPKH đề tài “ Bé tìm hiểu các loại đậu” trẻ  được tham gia các hoạt động trãi nghiệm thực tế một cách gần gũi, thiết thực.

Qua chuyên đề đã đem lại hiệu quả về việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và giúp trẻ phát triển tốt các kỹ năng.