TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI TÂN RA QUÂN THỰC HIỆN “TẾT TRỒNG CÂY” XUÂN TÂN SỬU NĂM 2021

Lượt xem:


Thực hiện công văn số 24/PGĐT-VP, ngày 19/02/2021 của Phòng GDĐT về việc tổ chức ra quân trồng cây đầu năm nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021. Sáng ngày 22 tháng 02 năm 2021 tập thể CBGV-NV trường MG Đại Tân hưởng ứng theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên tiến hành ra quân tết trồng cây. Địa điểm: Tại Cụm chính thôn Xuân Tây;  số lượng 15 cây với các loại cây Vú sữa, ổi, cam. Tuy số cây trồng không nhiều nhưng cũng đã thể hiện được tinh thần và ý nghĩa của phong trào “Tết trồng cây”.