TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI THẠNH TỔ CHỨC HỘI THI “ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI LỚP HỌC”

Lượt xem:


Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023. Trường Mẫu giáo Đại Thạnh tổ chức thành công hội thi “Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học” theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm và tạo được môi trường mầm non xanh – an toàn – thân thiện.

Với sự nỗ lực tìm tòi và làm việc bằng cả trí tuệ và công sức của mình, các giáo viên đã thiết kế được môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học với nhiều ý tưởng và hình thức khác nhau theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, bố trí các góc chơi phù hợp và trang bị các học liệu mở gây được hứng thú cho trẻ tham gia vào các hoạt động và kích thích tìm tòi khám phá cho trẻ.

Đây cũng là dịp để cán bộ, giáo viên học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao năng lực chuyên môn và kĩ năng nghề nghiệp, đặc biệt là tạo môi trường cho trẻ hoạt động trãi nghiệm một cách tích cực và hiệu quả nhất.