TRƯỜNG MG ĐẠI HƯNG TỔ CHỨC HỘI THI “TỰ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI” THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

Lượt xem:


– Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua “dạy tốt học tốt” trong nhà trường, ngay từ đầu năm học, tạo không khí hăng say, sôi nổi làm dấy lên tinh thần đoàn kết, giao lưu học tập, tinh thần lao động tích cực trong đội ngũ nhà giáo; Từ tháng 8 năm 2021 Trường MG Đại Hưng đã tổ chức Hội thi “Giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm”; Sáng ngày 13/9/2021 nhà trường tiến hành tổ chức chấm chọn, đánh giá các sản phẩm dự thi. Kết quả đem lại rất cao, hầu hết các sản phảm đều đạt chất lượng theo yêu cầu đặt ra và sử dụng đạt hiệu quả.

Qua Hội thi đã nâng cao nhận thức và năng lực cho CBQL và giáo viên mầm non trong việc tổ chức, xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện cụ thể của lớp, của trường ngày càng hiệu quả;Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất trong thực hiện xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm (LTLTT). Từ những nguyên vật liệu sẳn có, tận dụng những nguyên liệu phế thải các cô đã sáng tạo ra nhiều đồ dùng, đồ chơi cho trẻ trải nghiệm khám phá và thân thiện với môi trường, làm giảm tình trạng rác thải ra môi trường một cách thiết thực hiệu quả.

Trường mẫu giáo Đại Hưng đã tổ chức Hội thi đảm bảo với tinh thần phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới phù hợp với điều kiện khả năng của nhà trường nhằm chào đón năm học mới 2021-2022 đầy quyết tâm.