Trường MM Đại Quang hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời.

Lượt xem:


Thực hiện theo tinh thần công văn số 341/PGDĐT – NGLL của Phòng GDĐT huyện Đại Lộc về việc triển khai thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời 2021.

Tuần lễ học tập suốt đời 2021 được tổ chức từ ngày 01/10 – 07/10/2021. Trong khoảng thời gian này, nhà trường phát động và tổ chức nhiều họat động với chủ đề: “ Sách với trẻ mầm non”

Nhà trường triển khai đến toàn thể đội ngũ CBGVNV hưởng ứng tốt nhằm lan tỏa tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực. Tổ chức nhiều hoạt động như: làm sách tại lớp, tại trường, kể chuyện theo sách, theo tranh và nhận được nhiều sự ủng hộ của phụ huynh đã đóng góp nguồn sách khá lớn cho nhà trường.