Trường MN Đại Hiệp tổ chức chuyên đề “Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo”

Lượt xem:


Sáng ngày 24/11/2020 trường Mầm non Đại Hiệp tổ chức chuyên đề “Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo” nhằm giúp trẻ có được một môi trường tốt nhất, tạo điều kiện cho các con có cơ hội tự do sáng tạo, tích lũy được những kiến thức về thế giới xung quanh một cách tự nhiên nhất, giúp cho trẻ mở rộng vốn từ một cách chủ động, luyện phát âm, phát triển khả năng biểu đạt, trẻ biết tự làm sách và biết cách lật từng trang sách….. Đặc biệt trẻ biết trình bày ý kiến, suy nghĩ, tự tin khi kể về một sự vật hay sự kiện nào đó bằng chính ngôn ngữ của mình.

Về tham dự chuyên đề nhà trường vô cùng vinh dự được đón tiếp: Cô: Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó trưởng phòng GDĐT; Cô  Phan Thị Liên – Chuyên viên Phòng GDĐT; Cô  Huỳnh Thị Phượng – Chuyên viên Phòng GDĐT; Cùng hơn 100 cô giáo là CBQL, GV cốt cán của các trường MN, MG trên toàn huyện. Đặc biệt có sự tham dự của các Cô trường MN Thạnh Mỹ- huyện Nam giang (là đơn vị kết nghĩa của trường MN Đại Hiệp)

Qua hoạt động Kể chuyện sáng tạo kết quả ngoài sự mong đợi, các con rất chủ động, sáng tạo, độc lập trong suy nghĩ, cũng như thể hiện được tinh thần đoàn kết nhóm, hoạt động tập thể. Và đã chứng minh được rằng nếu các cháu được học tập trong môi trường giáo dục tốt, hiện đại, có phương pháp và nội dung giảng dạy tiên tiến thì thái độ và khả năng tiếp thu ngôn ngữ sẽ phát triển theo hướng tích cực và ngày càng tiến bộ. tạo nên sự kích thích Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.