TRƯỜNG MN ĐẠI THẮNG TỔ CHỨC HỘI THI  “THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG TRANG TRÍ LỚP VÀ ĐỒ DÙNG HỌC TOÁN CHO TRẺ”

Lượt xem:


 

Nhằm thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non láy trẻ làm trung tâm” và “ Xây dựng trường mầm non xanh- an toàn- thân thiện”. Trường Mầm non Đại Thắng tổ chức hội thi “Thiết kế môi trường trang trí lớp và đồ dùng học toán cho trẻ” năm học 2021-2022

Qua hội thi nhà trường đánh giá cao sự nỗ lực của giáo viên có sự đầu tư rất chu đáo, các giáo viên đã thiết kế môi trường trong và ngoài lớp học theo hướng  mở lấy trẻ làm trung tâm và chú trọng môi trường xanh- an toàn- thân thiện. Tất cả các lớp đã bố trí các góc chơi phù hợp trang bị các học liệu mở gây được hứng thú cho trẻ tham gia vào các hoạt động, kích thích tìm tòi khám phá cho trẻ với nhiều sản phẩm đẹp mắt, sáng tạo, có giá trị áp dụng cao, đồ dùng học toán phong phú số lượng nhiều đẹp, bền có nhiều đồ dùng cho trẻ trải nghiệm. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực giúp cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong việc tạo môi trường hoạt động cho trẻ.