Trường THCS Nguyễn Du tổ chức thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc

Lượt xem:


Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 lần thứ 9, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong  nhà trường và xây dựng phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư; Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-PGDĐT ngày 12/4/2022 của Phòng GDĐT huyện Đại Lộc về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, trường THCS Nguyễn Du tổ chức thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tiễn, phát huy vai trò của cơ quan, đơn vị; nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Các hình thức đã  thực hiện như: Tuyên truyền cổ động trực quan bằng các khẩu hiệu:“Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4”,“Hãy tích cực đọc sách để mở mang trí thức và rèn luyện nhân cách”. Tuyên truyền ý nghĩa ngày sách Việt Nam 21/4, trưng bày và giới thiệu sách mới trong thư viện.

Đây là các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kĩ năng và hình thành thói quen đọc sách trong mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh góp phần đóng góp cho sự phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.