17-CTr/HU ngày 16/10/2017

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 17-CTr/HU
Ngày ban hành 16/10/2017
Loại văn bản Chương trình, Văn bản khác,
Trích yếu Chương trình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025"
Xem văn bản Xem Online
Tải về