47/UBND-NV

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 47/UBND-NV
Ngày ban hành 08/01/2018
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị
Xem văn bản Xem Online
Tải về