Bản thảo Kỷ yếu 40 năm xây dựng và phát triển ngành GDĐT Đại Lộc (1975-1976 đến 2015-2016)

Lượt xem:


“Bản thảo Kỷ yếu “40 năm xây dựng và phát triển ngành GDĐT Đại Lộc (1975-1976 đến 2015-2016)”
Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017) và Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Huyện Đại Lộc (9/12/1937-09/12/2017); Ngành GDĐT Đại Lộc biên tập Kỷ yếu “40 năm xây dựng và phát triển ngành GDĐT Đại Lộc (1975-1976 đến 2015-2016)”.
Để Kỷ yếu được hoàn thiện, in ấn và phát hành nhân các ngày kỷ niệm trên; Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Lộc kính gửi bản thảo Kỷ yếu đến quý Thầy Cô giáo Lãnh đạo, Chuyên viên, Giáo viên và Nhân viên qua các thời kỳ; Kính mong quý Thầy Cô giáo vui lòng góp ý, điều chỉnh, bổ sung; mọi ý kiến đóng góp của quý Thầy Cô giáo xin gửi về Phòng GDĐT Đại Lộc qua địa chỉ gmail: phudailoc@gmail.com
Trân trọng cảm ơn!