KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Lượt xem:


Vào hai ngày 30/9 và 01/10/2014, đoàn Đánh giá ngoài của Sở GDĐT Quảng Nam do ông Lê Minh Thơ, Phó trưởng phòng Khảo thí-KĐCLGD-CNTT Sở GDĐT làm Trưởng đoàn đã tiến hành đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông tại trường THCS Lê Lợi.

 

Ông Lê Minh Thơ trong phiên họp triển khai chương trình làm việc.

Qua hai ngày làm việc, đoàn đánh giá ngoài đã chỉ ra những mặt mạnh, những hạn chế để nhà trường tiếp tục hoàn thiện trong những năm đến. Kết quả nhà trường đã đạt 33/36 tiêu chí , tỷ lệ 91.79% và được đề nghị công nhận cấp độ 3.

 

                                                                                Tin từ trường THCS Lê Lợi