TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI ĐỒNG TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ “ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

Lượt xem:


Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một quan điểm giáo dục tiến bộ về vị trí của trẻ em và vai trò của giáo viên. Nó góp phần định hướng cho quá trình hoạt động và môi trường giáo dục trong trường mầm non.

Thực hiện kế hoạch chuyên đề  “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Lộc, sáng ngày 30/10/2017, Trường Mầm non Đại Đồng đã tổ chức chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc và giáo dục năm học 2017-2018.

Về dự chuyên đề có cô giáo Phan Thị Liên, cô giáo Huỳnh Thị Phượng chuyên viên Phòng GDĐT – phụ trách cấp học mầm non và có trên 140 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của các trường mầm non trong toàn huyện.

Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (GDLTLTT), được dự giờ 03 hoạt động học ở lĩnh vực phát triển nhận thức và 01 hoạt động ngoài trời, tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm; Cô Nguyễn Thị Tài – Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Đồng đã chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chuyên đề và công tác xây dựng môi trường GDLTLTT, công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề.

6

14

20

23

24

26

27

28

40

45

28

40

45

23130592_360710977688820_5072860009868597307_n

IMG_1025

IMG_1046

IMG_1079

IMG_1086

IMG_1164

z809780145915_046e956a557d439fe8553744bd00b89b