TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO ĐỒ DÙNG TRÃI NGHIỆM – THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

Lượt xem:


Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021- 2022, vào ngày 30/9/2021, Trường Mầm non Đại Đồng  tổ chức hội thi sáng tạo “Đồ dùng trải nghiệm – Thiết kế môi trường lớp học lấy trẻ làm trung tâm”.

Hội thi được 100% giáo viên tham gia, đây là dịp để giáo viên học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và kĩ năng nghề nghiệp, đặc biệt là tạo môi trường cho trẻ trãi nghiệm một cách tích cực và hiệu quả.

Từ những nguyên vật liệu ở địa phương các cô giáo  đã đem đến cho hội thi nhiều đồ dùng dùng trải nghiệm sáng tạo, đẹp mắt, mới lạ kích thích tìm tòi khám phá cho trẻ. Với lớp học các cô giáo thiết kế được môi trường lớp học với nhiều ý tưởng sáng tạo khác nhau theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, bố trí các góc chơi phù hợp, thiết kế nhiều góc mở trong lớp, các góc bố trí hợp lý, đồ dùng đồ chơi, nguyện liệu, học liệu cho trẻ hoạt động phong phú đa dạng, đẹp mắt, đảm bảo an toàn cho trẻ và hiệu quả sử dụng cao.

Hội thi thành công tốt đẹp. Và đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.